AB-COM SHOP, s.r.o.

Gogoľova 1
955 01  
Topoľčany

IČO: 36557382
DIČ: 2021805038
IČ DPH: SK2021805038

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14461/N, deň zápisu: 27. 02. 2004

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax: 037/7720 024

Napíšte nám